Acest concurs a fost publicat pe data de 30 Septembrie 2009
o saptamana pentru 2 persoane la Roma, 2 x set de produse Everet, 6 x set produse Loncolor, 1 x geanta oferita de Privilege Parfumeshops

Castiga o saptamana la Roma, produse Everet si Loncolor

 • Concursul s-a terminat pe 07 Octombrie, 2009
 • Sursa: Radio21.ro
 • Tip concurs: tragere la sorti, acest concurs necesita achizitia unui produs sau plata unei taxe de participare
Ce castigi?

o saptamana pentru 2 persoane la Roma, 2 x set de produse Everet, 6 x set produse Loncolor, 1 x geanta oferita de Privilege Parfumeshops

Ce trebuie sa faci?
 1. Achizitioneaza filmul Pink Panther 2 pe support DVD sau Blu ray de la magazinele de specialiate in timpul perioadei promotionale.
 2. Completeaza formularul de concurs de pe radio21.ro cu datele tale si codul unic. (click aici)

 

Important: pentru mai multe detalii acceseaza regulamentul oficial.

Nota curenta: 2.2
Concursul este salvat la favorite! Salveaza la favorite
Alerta de premii activa! Seteaza alerta de premii
?
Daca ai participat la acest concurs, seteaza o alerta ca sa nu uiti sa verifici daca ai castigat. Vei primi aceasta alerta in newsletterul zilnic Konkurs.ro, in ziua in care s-a terminat concursul.

Comentarii si intrebari (3)

 • Kity la 30 Septembrie, 2009

  Va rog sa imi spuneti si mie care sunt detaliile excursiei (perioada, cazare, transport, etc), daca acestea apar in reg, ptr ca eu nu il pot deschide.

 • invisible_man la 30 Septembrie, 2009

  Nr. 09090701 /05.07.2009
  Regulamentul Oficial
  al Concursului ”Pink Panther 2”
  Concursul “Pink Panther 2” se organizeaza sub forma de Concursconcurs publicitar (denumit în
  continuare ConcursConcurs) si se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul
  regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"). Termenii si conditiile prezentului
  Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la
  ”ConcursConcurs”.
  I. Organizator
  Organizatorul Concurs este Odeon Cineplex SRL cu sediul Strada Maria Rosetti, Nr 49 A, Sector 2, Bucuresti
  in avand numar de inregistrare in Registrul Comertului Bucuresti J40/18165/2008 si numar de inregistrare
  fiscala RO 19145401, cont deschis la Banc Post , reprezentata prin director general adjunct Irina Crisan.
  II. Teritoriul şi durata de desfăşurare a Concurs
  1. Campania este organizată şi se desfaşoară in magazinele de specialitate.
  2. Campania va fi lansată la data de 07.09.2009 şi se va desfasura până la data de 07.10.2009.
  3. Data încheierii Concurs, respectiv 07.10.2009.
  4. Organizatorul nu este responsabil şi nu îşi asumă nici o obligație în legătură cu probleme intervenite
  după aceasta data.
  III. Produsele participante
  1. La Concurs vor participa doua tipuri de produse care sunt comercializate in magazine de
  specialitate si anume filmul Pantera Roz 2 pe suport DVD si Blu Ray.
  2
  IV. Premiile Concurs
  1. Premiile constau in o excursie de 1 saptamana pentru 2 persoane la Roma, Italia – avion dus‐intors
  pentru 2 persoane, Premiile care pot fi castigate prin tragere la sorti in cazul participarii la Concurs
  constau intr‐o excursie gratuita pentru doua persoane, care se va oferi in urma tragerii la sorti din
  data de 15.10..2009, excursie ce va avea loc pana la data de 30.11.2009 in functie de preferintea
  castigatorului, in orasul Roma ‐ Italia. Detaliile referitoare la acest hotel si la conditiile de cazare se
  pot gasi accesand site‐ul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span> Excursia include asigurarea transportului cu avionul
  dus – intors, , cazare cu mic dejun inclus.
  2. Premiile se vor acorda asa cum este descris la art.5.
  3. Valoarea totala a premiilor este.
  4. Informatii suplimentare referitoare la inscrierea la Concurs si castigarea premiilor pot fi obtinute
  trimitand un email la adresa
  5. Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la această Concurs constituie acordul
  potențialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi
  fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale de către Organizator fără nici un fel de plată
  aferentă.
  V. Dreptul de participare
  1. Participantii la Concurs sunt:
  ‐ clienti ai magazinelor care au cumparat filmul Pink Panther 2 pe suport DVD sau Blu ray in
  timpul perioadei promotionale si care ca urmare au primit talonul de participare la
  „Concurs ” si s‐au inscris la concurs pe site‐ul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span>
  VI. Conditii de participare
  1. Se considera participant la Concurs orice persoana fizica rezidenta sau nu în România, indiferent de
  nationalitate, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) are 18 ani împliniti cel tarziu la
  data completarii talonului de participare la Concurs; (ii) a completat corect si complet talonul de
  participare la Concurs în perioada 07.09. 2009, ora 08:00 ‐ 07.10. 2009, ora 24:00, respectiv pe
  durata de desfasurare a Concursi si (iii) a achizionat filmul Pink Panther 2 pe suport DVD sau Blu ray
  in timpul perioadei promotionale si care ca urmare au primit talonul de participare la „Concurs ” cu
  care s‐au inscris la concurs pe site‐ul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span>
  2. Nu pot participa la acesta Tombola angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatii
  Organizatoare – Radio 21, precum si angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatilor
  comerciale Gea Travel, si Odeon Cineplex, angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatilor
  3
  comerciale ale caror magazine participa la Concurs, colaboratorii si furnizorii celor mentionati
  anterior, precum si rudele de gradul 1 inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati
  anterior.
  3. Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor premiilor acordate. Organizatorul isi
  rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu
  participantii si castigatorii acestui Concurs.
  4. In cazul in care un castigator este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este
  îndreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau legal, incluzand
  semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu încuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul
  potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea
  premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de
  premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezenta Concurs. In cazul în care castigatorul
  premiului este in incapabilitate fizica de a se deplasa, atunci este necesară existenta unei procuri
  semnate si autentificate la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei
  imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza
  Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum
  si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.
  VIII. Modul de desfasurare a Concurs – tragerea la sorti si acordarea premiilor
  1. Persoanele care doresc să participe la Concurs se pot înscrie si participa la aceasta in urmatorul
  mod:
  2. Persoanele care au cumparat filmul Pink Panther 2 pe support DVD sau Blu ray de la magazinele de
  specialiate in timpul perioadei promotionale, cu plata cash sau card de credit vor primi un talon de
  participare la Concurs in interiorul produsului achizitionat. Talonul contine cateva informatii despre
  concurs si codul unic cu care clientul se poate inscrie la concurs pe site‐ul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span> Clientul
  se poate inscrie doar o singura data la concurs cu codul inscris pe un talon.
  3. Participantul va completa datele personale: nume, prenume, adresa si localitatea, telefonul (daca
  exista), e‐mail‐ul (daca exista), CNP, semnatura, etc. conform datelor inscrise pe talonul de pe
  <span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span> Completarea lizibila, corecta si completa a taloanelor este responsabilitatea
  participantului la Concurs. Premiul nu va fi acordat in cazul in care taloanele nu au completate
  toate datele solicitate si/sau in cazul in care participantii nu fac dovada prevazuta la Cap. VI art. 1
  punct (iii) de mai sus.
  4. Dupa incheierea perioadei promotionale, respectiv la data de 07.10.2009, va avea loc tragerea la
  sorti din baza de date formata din codurile unice de inregistrare trimise pe site‐ul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span>
  Codul unic de inregistrare castigator va aduce clientului titular al codului o excursie de 2 persoane
  la Roma.
  4
  • persoana se poate inscrie o singura data pentru participarea la Concurs. Daca un participant
  castiga, dar nu poate face dovada (talon + bon de casa), castigatorul nu va fi validat
  procedandu‐se la o noua extragere.Persoana care nu a pastrat bonul de casa care sa
  dovedeasca achizitionarea produsului este descalificata.
  5. Castigatorul va fi notificat telefonic (sau prin e‐mail, sau prin scrisoare simpla, in cazul in care
  castigatorul nu detine telefon sau e‐mail) in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea de
  catre Organizator a procesului verbal de tragere la sorti. Lista castigatorilor va fi disponibila pe siteul
  <span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span>, in 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii procesului verbal de tragere la
  sorti.
  6. De la data telefonului (sau trimiterii e‐mail‐ului sau datei de trimitere a postei a scrisorii simple)
  castigatorul se poate prezenta in termen de 14(paisprezece) zile calendaristice sa isi ridice premiul.
  Data limita de revendicare a premiilor este 25.10.2009.
  7. In cazul in care castigatorul nu se prezinta pana la termenul limita sau nu poate prezenta buletinul
  (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea, va pierde premiul.
  8. Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere pentru taloanele necorespunzatoare (deteriorate,
  falsificate) sau pentru taloanele completate gresit.
  VIII. Responsabilitate
  1. Organizatorul Concurs nu va avea nici o raspundere derivând din si nu va putea fi implicat în litigii
  legate de detinerea sau proprietatea asupra taloanelor participante. De asemenea, Organizatorul
  nu poate fi implicat in astfel de litigii si nu isi asuma nici un fel de obligatie de a purta
  corespondenta de orice fel cu participantii.
  2. Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la Concurs
  trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la aceasta Concurs se
  angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament prin completarea si depunerea talonului
  de participare la Concurs.
  3. De asemenea, prin completarea talonului, participantii declara ca au luat cunostinta de continutul
  prezentului Regulament si sunt de acord cu acesta.
  4. Organizatorul Concurs va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost inregistrata în
  conformitate cu prevederile prezentului Regulament
  IX. Protectia datelor personale
  5
  1) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie
  păstrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului în scopul unor potentiale informari
  ulterioare din partea acestuia.
  2) Organizatorul este autorizat drept operator de date cu caracter personal din data de, avand
  numarul, autorizatie emisa de catre ANSPDCP si se obligă ca datele personale să nu fie difuzate
  către terti, cu exceptia societătilor comerciale implicate în organizarea Concurs sau a magazinelor
  participante.
  3) Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind
  protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
  acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa cu
  sediul cu sediul in
  • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator, la
  cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o
  privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
  • dreptul de înterventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obtine de la
  operator, la cerere si în mod gratuit:
  − după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror
  prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  − după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
  conformă legii;
  − notificarea către terte persoane cărora le‐au fost dezvăluite datele, a oricărei
  operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se
  dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat fată de
  interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
  întemeiate si legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizează să facă
  obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare.
  4) În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator
  acest lucru, printr‐o cerere întocmită în formă scrisă, datată si semnată.
  5) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum si, dacă este cazul, numele tertului
  căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de
  15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o
  va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunostintă drepturile conforme
  legii 677/2001.
  6) Semnand talonul de participare la Concurs participantii sunt de acord ca numele, fotografia si materialele
  filmate cu participantii si castigatorii sa fie facute publice pe un termen nedeterminat.si sa primeasca
  6
  materiale informative de la. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a
  imaginii participantilor la aceasta Concurs nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura
  financiara in sarcina Organizatorului
  X Litigiile şi legea aplicabilă
  1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Concurs se vor solutiona pe
  cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța
  competentă de la sediul Organizatorului.
  2. Legea aplicabilă este legea română.
  XI.Dispozitii finale
  1. Organizatorul nu‐si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de
  natura fiscala sau de orice alta natura care pot aparea in legatura cu premiile acordate.
  2. Semnatura fiecarui participant la Concurs inscrisa pe talonul de participare implica acordul
  respectivului participant cu privire la utilizarea datelor inscrise in respectivul talon de participare de
  catre Organizator in scopuri de marketing cat si pentru pentru alte evenimente sau promotii.
  3. Prin inscrierea la Concurs si completarea talonului de participare, participantii sunt de acord cu
  prevederile prezentului Regulament.
  4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de
  proprietate asupra talonului de participare la Concurs. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea
  pentru taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punctul de vedere al continutului.
  5. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile
  de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
  6. In cazul in care organizarea Concursi este impiedicata de evenimente de forta majora,
  Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei
  promotionale, fiind exonerat de orice raspundere fata de participanții la Concurs .
  7. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului.
  8. Regulamentul de participare/desfasurare a Concurs este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant,
  pe site‐ul unde se desfasoara concursul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span>
  7
  9. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu
  informarea corespunzatoare a celor interesati pe site‐ul<span title="Pentru a cere ajutorul comunitatii la concursuri cu votare, foloseste pagina dedicata" style="color: #737373; font-size: 10px;">[link blocat]</span> sau la solicitarea oricarui participant

 • Kity la 01 Octombrie, 2009

  Multumesc :)

Daca postezi acest comentariu declari ca ai citit si esti de acord cu termenii si conditiile de utilizare Konkurs.ro